Vitajte na stránke Franklin Templeton Slovensko

NAŠE HLAVNÉ TÉMY

Článok

Fond s pevnou splatnosťou zameraný na ESG

Franklin Green Target Income Fund- spoločenská zodpovednosť a zhodnotenie v jednej investícií

Článok

Aktualizácia nášho ESG hodnotenia (v angličtine)

Zdôrazňuje šesť prípadových štúdií o zmene hodnotenia krajín v pohľade Global Macro

Článok

Polročný výhľad: udržať riziko pod kontrolou (v angličtine)

Naši hlavní investiční špecialisti diskutujú o ich globálnom investičnom výhľade a o tom, akú zvoliť obranu v neistých časoch.

Článok

Insights (v angličtine)

Preskúmajte naše názory na trhové a investičné témy

Blogy

[blog]

Investičné dobrudružstvo na rozvíjajúcich sa trhoch (v angličtine)

Získajte prístup k aktuálnym komentárom našich manažérov k investíciám na rozvíjajúcich sa trhoch

[blog]

Beyond Bulls and Bears (v angličtine)

Získajte prístup k najnovším nápadom našich manažérov ohľadom trhov a investícií

VYBRANÉ FONDY

Pozrite sa na naše schopnosti

AKCIE

Škála kvalitných stratégií v rôznych štýloch, regiónoch a mierach kapitalizácie, s cieľom vyhovieť mnohým potrebám.

Viac informácií

DLHOPISY

Stratégie od flexibilného makro investovania po špeciálne odvetvia, s cieľom vyhovieť požiadavkám klientov.

Viac informácií

ALTERNATÍVY

Alternatívne fondy investujú do stratégií a/alebo tried aktív s rizikovými a výnosovými profilmi odlišnými od tradičných tried aktív.

Viac informácií

MULTI-ASSET

Stratégie aj tím, ktoré môže pomôcť riešiť výzvy vo všetkých portfóliách.

Viac informácií